Oferta

Nasze działania w zakresie budownictwa energetycznego to przede wszystkim:

 • demontaż stacji, rozdzielni i linii 400, 220, 110 kV,

 • kompleksowe zagospodarowanie materiałów oraz odpadów pochodzących z demontażu stacji, rozdzielni oraz linii przesyłowych,

 • odbiór i demontaż aparatury energetycznej oraz części składowych usuwanych z urządzeń energetycznych,

 • odbiór, demontaż i złomowanie transformatorów wraz z zagospodarowaniem oleju elektroizolacyjnego,

 • odbioru i złomowania przewodów AL, AFL, Cu oraz utylizacja izolacji,

 • odbiór i złomowanie kabli sterowniczych, elektroenergetycznych, recykling izolacji kablowych,

 • remonty i uzupełnianie fundamentów linii elektroenergetycznych,

 • skręcanie konstrukcji słupów

 • zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych – lampy rtęciowe, tworzywa sztuczne, akumulatory, komputery, monitory, kable zawierające substancje niebezpieczne, baterie niklowo-kadmowe, słupy drewniane,

 • rekultywacja i zazielenianie terenów po pracach budowlano montażowych

 

Usługi transportowe

Oferujemy usługi transportowe samochodami ciężarowymi i specjalistycznymi.
Wykonujemy:

 • usługi podnośnikami koszowymi do 25 m,

 • załadunki żurawiem HDS o max udźwigu 18 ton,

 • transport pojazdami specjalistycznymi wyposażonymi w kontenery i żurawie HDS do 15 m,

 • transport niskopodwoziowy ( przyczepy i naczepy),

 • transport wywrotką materiałów sypkich,

 • usługi koparki kołowej z młotem wyburzeniowym i nożycami tnącymi do betonu.

 • usługi koparko- ładowarki.

 

Chętnie wykonamy dla Państwa zlecenie.

 

Gospodarka odpadami

Posiadamy pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzących z urządzeń energetycznych wydaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Świadczymy usługę kompleksowego odbioru wraz z transportem odpadów energetycznych na terenie całego kraju.

Zajmujemy się także skupem i demontażem elementów metalowych.

Skup złomu i metali kolorowych

Budownictwo elektroenergetyczne