Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej – wyróżnienie

Wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy- Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej.